Menu

Hỗ trợ tài chính

Ngân hàng hoặc công ty hỗ trợ tài chính

Các mức hỗ trợ tài chính của Ngân hàng và Công ty hỗ trợ tài chính là khác nhau và các biểu mẫu hồ sơ đăng ký khác nhau. Đối với Ngân Hàng là 75%, thời gian tối đa 5 năm, lãi xuất thông thường là 1.3%/ Tháng. Đối với công ty tài chính cũng tương tự như khác về mức lãi xuất....

Quy trình mua xe trả góp

Quy trình mua xe trả góp. Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục. Sau đó thẩm định ( Do ngân hàng thẩm định hồ sơ ). Quyết định hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng quý khách sẽ có hồ sơ xe. Và cuối cùng khách hàng cần phải làm các thủ tục liên quan đến tài chính để đăng ký xe...

Công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu mua xe trả góp

Trường hợp công ty, doanh nghiệp, hoặc tổ chức có nhu cầu mua xe trả góp phục vụ cho công việc chúng tôi Nissan Thăng Long sẽ sẵn sàng hỗ trợ việc chuẩn bị giấy tờ hồ sơ pháp lý để hoàn tất thủ tục mua xe trả góp cho công ty.

Hồ sơ cá nhân cần chuẩn bị khi mua xe trả góp

Trong trường hợp cá nhân có nhu cầu mua xe trả góp tại Nissan Thăng Long chúng tôi hỗ trợ tư vấn và các thủ tục hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu mua trả góp. Cá nhân có nhu cầu mua xe trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết như sau
Đăng ký nhận bản tin